Reglement

Reglement in de Regio wedstrijden (Nvt overige evenementen)

Categorieën Indeling:

Deelnemers in de A-categorie

  • Licentiehouders KNWU C-Amateurs
  • Alle ex-licentiehouders;
  • Eén ieder die zich goed genoeg acht;

Uitgesloten van deelname zijn:
* alle licentiehouders van overige wielerbonden (ook buitenlandse deelnemers zijn niet startgerechtigd)

Deelnemers in de B-categorie

  • Nieuwkomers uit bovengenoemde regio
  • Renners van 50 jaar en ouder uit de regio (vrije keuze voor A/B categorie);
  • Vrouwen (vanaf 16 jaar);

Uitgesloten van deelname zijn:
* alle licentiehouders van overige wielerbonden (ook buitenlandse deelnemers zijn niet startgerechtigd)

Opmerking:

  • De organisatie heeft het recht om op basis van een goede onderbouwing renners in te delen in de juiste categorie.
  • In principe starten A en B categorie apart. Bij minder dan 8 B-renners starten A- en B-categorie bij elkaar, maar worden wel apart geklasseerd en telt de uitslag niet mee voor de promotieregeling
  • inschrijving:.

Met ingang van 2014 moeten alle leden van een KNWU–vereniging een basislidmaatschap van de KNWU hebben. Onder leden wordt verstaan: iedereen die deelneemt of mee werkt aan activiteiten en/of werkzaamheden gerelateerd aan KNWU activiteiten/licentiehouders. Via het basislidmaatschap ben je namelijk verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Persoonlijke Ongevallen (PO) en rechtsbijstand. De aanmelding van de basislidmaatschappen loopt via de vereniging. De kosten van het basislidmaatschap van 5 euro worden rechtstreeks met de verenigingen verrekend. Het basislidmaatschap is geen licentie! Ieder basislid ontvang een apart pasje.Het basislidmaatschap is geldig tot 31 december van het jaar dat het basislidmaatschap is aangevraagd. Je hoeft dus niet iedere keer een dagkaart te kopen.Met een basislidmaatschap kun je niet deelnemen aan Nationale wedstrijden. Met het basislidmaatschap kun je alleen starten in Club- en interclubwedstrijden (categorie III en IV). Een aantal sportstimuleringstrajecten die landelijk zijn uitgerold, maar een regionaal karakter hebben vallen ook onder deze regeling.Verenigingen melden via de KNWU site een nieuwe lid aan en de KNWU verstuurd vervolgens een factuur voor de aangemelde basislidmaatschaphouders richting de verenigingen. Na enige tijd ontvangt het nieuwe lid een Basislidmaatschap-pas van de KNWU inclusief NAW gegevens, Barcode en jaartal.Dagkaarten verdwijnen. Sporters die dus deel willen nemen aan Funklasse wedstrijden zullen dus basislid moeten worden. Ze zijn dan wel gelijk basislid voor het gehele verdere jaar. Basislid kan men worden door via een vereniging bij de KNWU aan te sluiten voor € 5,- Dan wel dat men rechtstreeks lid wordt bij de KNWU en dan kost een basislidmaatschap € 35,-. Advies vanuit de KNWU is om als vereniging een aspirant-lidmaatschap in het leven te roepen waardoor iemand voor de rest van het jaar aspirant lid wordt van de vereniging voor € 5,- en voor € 5,- basislid. Op die manier kan iemand dus voor het hele jaar gebruik maken van het basislidmaatschap voor € 10.-

Wedstrijd:

De wedstrijd in de B categorie wordt verreden over 45 minuten + 3 ronden.
De wedstrijd in de A categorie wordt verreden over 50 minuten + 3 ronden.
In iedere wedstrijd zal er geneutraliseerd worden gestart over 3 ronden (max. 5 Km).

Prijzen, premies, leiderprijs en punten

Ieder organisatie is vrij om per wedstrijd al of niet geldprijzen, premies en een leidersprijs ter beschikking te stellen. Er is geadviseerd aan de organisatoren om ten minste ereprijzen ter beschikking te stellen.
De eerste 15 aankomende in de A-categorie krijgen 20 t/m 6 punten. Alle overige (starters) deelnemers krijgen 5 punten.
De eerste 15 aankomende in de B-categorie krijgen 20 t/m 6 punten. Alle overige (starters) deelnemers krijgen 5 punten.

Leiderstrui

Omdat het een competitie betreft zal er bij iedere wedstrijd aan de aankomende punten worden verstrekt. Na alle verreden wedstrijden zal hierover een klassement worden opgesteld. Voorafgaande aan iedere wedstrijd zal:
de algemeen leider in het klassement in de A categorie en,
de algemeen leider in het klassement in de B categorie
de Obisk leiderstrui krijgen om die tijdens de wedstrijd verplicht te dragen. Deze trui dient na de wedstrijd weer ingeleverd te worden en blijft in beheer van de organisatie tot de volgende wedstrijd. Als men de leiderstrui niet aan draagt, is de uitslag van deze renner ook niet bindend voor de organisatie. Je ontvangt dus geen punten en doet buiten mededingen mee.

Promotieregeling

Voor de B-categorie geldt een promotieregeling. Bij >13 punten in de drie laatste deelgenomen is promotie naar de A-categorie verplicht. Uitzonderingen ter beoordeling van de organisatie van de RegioRecreantenCompetitie.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door DailyCMS, voor
meer informatie www.dailycms.com
Ga naar de website van Obisk.
Ga naar de website van Verschoor Groen en Recreatie.
Ga naar de website van cornet
Ga naar de website van de Regio Bank.